+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

BIOPLINARNE in DEPONIJE

Projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja

PROJEKTIRANJE

Projektiranje čistilnih naprav

INŽENIRING

Gradnja čistilnih naprav

UMESTITEV V PROSTOR

Potrebujete pomoč pri umestitvi in določitvi potrebnega prostora za vašo čistilno napravo.

O PODJETJU


Na področju projektiranja vam nudimo vse aktivnosti s področja umeščanja v prostor, izdelave idejnih rešitev, idejnih zasnov, idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in projektov izvedenih del. Pri iskanju rešitev vam tudi svetujemo glede na vaše potrebe in objekt, tako da skupaj poskušamo najti najbolj optimalno rešitev za vaše področje.

Na področju gradnje čistilnih naprav nudimo vse aktivnosti v zvezi s pripravo ponudb, z načrtovanjem, optimizacijo in gradnjo čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode.

Na področju čistilnih naprav vam nudimo naslednje storitve:

 • analize optimalnih variant odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
 • analize prostora za določitev lokacij objektov čiščenja,
 • analize možnih variant čiščenja,
 • optimizacije tehnološko tehničnih rešitev,
 • analize stanja in možnih posegov pri rekonstrukcijah in sanacijah obstoječih naprav,
 • izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije,
 • predlogi rekonstrukcij oziroma sanacij obstoječih objektov,
 • projektantski nadzor nad gradnjo,
 • nadzor po Zakonu o graditvi objektov in po FIDICU,,
 • pomoč pri pripravi javnih razpisov,
 • pomoč pri ocenjevanju ponudb za projektiranje in/ali gradnjo objektov,
 • gradnja in svetovanje pri gradnji objektov,
 • svetovanje pri upravljanju naprav,
 • poskusno obratovanje naprav
 • optimizacija obratovanja in obratovalnih stroškov čistilnih naprav.

V ALPENG d.o.o. smo pričeli z uporabo BIM (Building Information Modeling) 3D digitalnega modela s pomočjo katerega projektiramo in gradimo objekte.

 

NOVICE

Mesec znanja v CČN Domžale – Kamnik

Mesec znanja v CČN Domžale – Kamnik

ALPENG d.o.o. bo v okviru Meseca znanja 23.05.2017 v CČN Domžale – Kamnik izvedel naslednja predavanja: Energetska učinkovitost nekaterih KČN v Sloveniji Sušenje presežnega blata na KČN Problematika načrtovanja KČN Uporaba prečiščene vode na nekaterih KČN v Sloveniji....

T: + 386 (01) 56 15 200
E: info@alpeng.si

Nadgoriška cesta 25
1231 Črnuče – Ljubljana
Slovenija

KONTAKTIRAJTE NAS