+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Bioplinara Jezera

Obim radova, gdje su sudjelovali zaposlenici tvrtke Alpeng d.o.o.: izrada dijela glavnog projekta, izvedbenog projekta i projekt izvedbenog stanja, izgradnja i pokusni rad.

Specifikacije: 

dnevna proizvodnja bioplina 10.800 Nm3/dan
električna moč konegacije 1000 kW
dnevna oddaja električne energije u javnu mrežu do 22.660 kWh/dan
početak rada 2011
troškovi gradnje 5 mio EURO