+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Bohinjska Bistrica

Obim radova, gdje su sudjelovali zaposlenici tvrtke Alpeng d.o.o.: izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta, projektantski nadzor gradnje. 

Specifikacije: 

kapacitet 9.350 PE
sušni dotok 130 m³/h
kišni dotok 216 m³/h
koncept pročišćavanja SBR
obim pročišćavanja N, DN, P
opterećenje mulja 0,05 kgBPK5/kgSSd
početak rada 2014
troškovi gradnje 3,0 mio EURO