+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Gornja Radgona

Obim radova, gdje su sudjelovali zaposlenici tvrtke Alpeng d.o.o.: izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta, isporuka i montaža sve tehnološke i elektro opreme, pokusni rad. 

Specifikacije: 

kapacitet 8.800 PE
sušni dotok 144 m³/h
kišni dotok 222 m³/h
koncept pročišćavanja SBR
obim pročišćavanja N, DN, P
opterećenje mulja 0,046 kgBPK5/kgSSd
početak rada 2014
troškovi gradnje 3,3 mio EURO