+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Bioplinarna Motvarjevci

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava dela PGD, PZI in PID projekta.  

Specifikacije: 

dnevna proizvodnja bioplina 9.000 Nm3/dan
električna moč konegacije 840 kW
dnevna oddaja električne energije v javno omrežje do 19.500 kWh/dan
pričetek obratovanja 2008
vrednost investicije 4 mio EURO