+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, projektantski nadzor gradnje. 

Specifikacije: 

zmogljivost 9.350 PE
sušni dotok 130 m³/h
deževni dotok 216 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,05 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2014
vrednost investicije 3,0 mio EURO