+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Črnomelj

Rekonstrukcija obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, projektantski nadzor gradnje.

Specifikacije: 

zmogljivost 9.600 PE
sušni dotok 135 m³/h
deževni dotok 307 m³/h
koncept čiščenja klasična naprava z intermintenčno N/DN
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,05 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2011
vrednost investicije 2,3 mio EURO