+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik

Rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja pretežnega dela tehnološke opreme, poskusno obratovanje.

Specifikacije: 

zmogljivost 149.000 PE
sušni dotok 1.500 m³/h
deževni dotok 2.200 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,061 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2016
vrednost investicije 11 mio EURO