+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Dravograd

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, FIDIC nadzor gradnje.

Specifikacije: 

zmogljivost 6.000 PE
sušni dotok 99 m³/h
deževni dotok 173 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN
obremenitev blata 0,05 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2008
vrednost investicije 1,5 mio EURO