+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Gornja Radgona

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje. 

Specifikacije: 

zmogljivost 8.800 PE
sušni dotok 144 m³/h
deževni dotok 222 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,046 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2014
vrednost investicije 3,3 mio EURO