+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Kranj

Rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja pretežnega dela tehnološke opreme.  

Specifikacije: 

zmogljivost 95.000 PE
sušni dotok 1.118 m³/h
deževni dotok 2.736 m³/h
koncept čiščenja klasična naprava s predhodno denitrifikacijo
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,08 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2015
vrednost investicije 24 mio EURO