+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Litija

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje. 

Specifikacije: 

zmogljivost 11.000 PE
sušni dotok 286 m³/h
deževni dotok 457 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,047 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2012
vrednost investicije 3,9 mio EURO