+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Piran

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje.  

Specifikacije: 

zmogljivost 33.000 PE
sušni dotok 458 m³/h
deževni dotok 801 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN, P, UV dezinfekcija
obremenitev blata 0,06 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2009
vrednost investicije 7,2 mio EURO