+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Radeče

Rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PZI projekta, dobava in vgradnja dela tehnološke opreme, poskusno obratovanje 

Specifikacije: 

zmogljivost 3.000 PE
sušni dotok 75 m³/h
deževni dotok 131 m³/h
koncept čiščenja klasična naprava s predhodno denitrifikacijo
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,058 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2014
vrednost investicije 1,1 mio EURO