+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Reteče

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje.  

Specifikacije: 

zmogljivost 2.400 PE
sušni dotok 53 m³/h
deževni dotok 96 m³/h
koncept čiščenja klasična naprava s predhodno denitrifikacijo
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,05 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2014
vrednost investicije 1,1 mio EURO