+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Šentjur

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava IDP projekta.

Specifikacije: 

zmogljivost 13.000 PE
sušni dotok 250 m³/h
deževni dotok 351 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,07 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2010
vrednost investicije 2,1 mio EURO