+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Škofja Loka

Rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje.

Specifikacije: 

zmogljivost 45.600 PE
sušni dotok 411 m³/h
deževni dotok 737 m³/h
koncept čiščenja klasična naprava s predhodno denitrifikacijo
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata 0,08 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2013
vrednost investicije 6,4 mio EURO