+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Centralna čistilna naprava Trbovlje

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja ključne tehnološke opreme, poskusno obratovanje.  

Specifikacije: 

zmogljivost 19.000 PE
sušni dotok 321 m³/h
deževni dotok 557 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN, P, UV dezinfekcija
obremenitev blata 0,05 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2009
vrednost investicije 4,1 mio EURO