+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Čistilna naprava Dol

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje.

Specifikacije: 

zmogljivost 4.000 PE
sušni dotok 51 m³/h
deževni dotok 51 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN
obremenitev blata 0,07 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2008
vrednost investicije 1,2 mio EURO