+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Čistilna naprava Gorenja Vas

Rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja dela tehnološke opreme.

 

Specifikacije: 

zmogljivost 3.100 PE
max dotok 69 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN
obremenitev blata 0,062 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2014
vrednost investicije 1,1 mio EURO