+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Čistilna naprava Lukačevci

Rekonstrukcija obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje.

Specifikacije: 

zmogljivost 4.500 PE
sušni dotok 94 m³/h
deževni dotok 152 m³/h
koncept čiščenja klasična naprava z nitrifikacijo
obseg čiščenja N, P
obremenitev blata 0,05 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2007
vrednost investicije 0,53 mio EURO