+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Čistilna naprava Pragersko

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava IDP projekta, FIDIC nadzor gradnje.

Specifikacije: 

zmogljivost 6.600 PE
sušni dotok 102 m³/h
deževni dotok 189 m³/h
koncept čiščenja SBR
obseg čiščenja N, DN
obremenitev blata 0,06 kgBPK5/kgSSd
pričetek obratovanja 2011
vrednost investicije 1,9 mio EURO