+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

Industrijska čistilna naprava Puconci

Čistilna naprava Puconci čisti izcedne vode iz odlagališča in padavinske vode iz kompostarne MBO Puconci

Specifikacije: 

zmogljivost
sušni dotok
deževni dotok
koncept čiščenja klasična naprava s predhodno denitrifikacijo
obseg čiščenja N, DN, P
obremenitev blata
pričetek obratovanja
vrednost investicije