+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

KOCEROD

Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD, PZI, PID za KOROŠKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI – KOCEROD v naslednjem obsegu:

  • načrt tehnologije
  • načrt strojnih instalacij in opreme

Kompleks kompostiranja in MBO združuje tri tehnološke sklope: kompostiranje biorazgradljivih odpadkov, mehansko biološko stabilizacijo odpadkov (MBO) in zračni biofilter, ki so locirani v treh ločenih objektih. Proces kompostiranja in MBO poteka v dveh ločenih postopkih v skupnem objektu. Rafinacija komposta in MBO poteka na dveh ločenih linijah, ki sta nameščeni v skupnem objektu. Iz objekta kompostiranja in MBO se zrak odsesava preko zračnega biofiltra v okolje. Iz objekta za rafinacijo komposta in MBO pa se zrak odsesava preko dveh vrečastih filtrov v okolje. V zraku, ki se odsesava iz objekta kompostiranja in MBO so prisotne emisije smradu, v zraku iz rafinacije pa predvsem prah.

Projektirana letna količina biološko razgradljivega odpadka, ki se bo kompostiral je 1.500 t/leto, temu se dodaja še 1.500 t/leto strukturnega materiala, torej je skupni masni tok v sistemu kompostiranja 3.000 t/leto.

Projektirana letna količina MBO odpadkov pa je 22.000 ton/leto.  

Specifikacije: 

 

zmogljivost objekta za biol. obdelavo t/leto 22.000