+ 386 (01) 56 15 200 info@alpeng.si

REFERENCE

Zaposleni v podjetju ALPENG d.o.o smo v zadnjih dvajsetih letih sodelovali pri projektiranju več kot 190 čistilnih naprav velikosti od 50 do 190.000 PE in sodelovali pri gradnji 20 čistilnih naprav kot izvajalci, tehnološke opreme, strojnih inštalacij, električnih inštalacij, računalniškega vodenja in poskusnega obratovanja. Naša specialnost je projektiranje in gradnja srednje velikih in velikih naprav ali njihova rekonstrukcija.

Pri načrtovanju sledimo trendom v svetu in uporabljamo moderna računalniška orodja.

KLIKNI TUKAJ za pregled vseh referenc zaposlenih
ŠT. ime čistilne naprave ali objekta za presnovo organskih snovi vrsta dela leto pričetka izvedbe velikost v PE ali v Nm3/dan bioplina
224 Tomislavgrad IDZ 2017 10000
223 Bosanski Petrovac IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2016 5000
222 Trebinje IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2016 32000
221 Sarajevo – Butila studija obrade mulja (u radu) 2016 600000
220 Siče IDP (u radu) 2016 9600
219 Gospič IDZ 2016 13100
218 Đakovo, Hrvaška IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2016 33000
217 Dolenjske Toplice PZI rekonstrukcije za terciarno čiščenje 2016 1500
216 Varaždin IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2016 127000
215 Domžale-Kamnik PZI priprave centrata pred deamonifikacijo 2016 149000
214 Berane, Črna Gora IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2015 20000
213 Petrinja, Hrvaška IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2015 24000
212 Virovitica, Hrvaška IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2015 26000
211 Nova Gradiška, Hrvaška IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2015 22100
210 Čakovec, Hrvaška IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2014 75000
209 Osijek, Hrvaška IDP za pripravo ponudbe za gradnjo 2014 170000
208 Bohinjska Bistrica projekt. nadzor nad gradnjo, zgrajena in obratuje 2014 9350
207 Kranj inženiring dobave pretežnega dela strojne opreme, v gradnji 2014 95000
206 Domžale-Kamnik PZI rekonstrukcije naprave in inženiring dobave strojne in elektro opreme, v gradnji 2014 149000
205 Železniki projekt. nadzor nad gradnjo, zgrajena in obratuje 2014 4000
204 Zagorje PGD,PZI, zgrajena in obratuje 2014 11000
203 Gornja Radgona PGD,PZI inženiring dobave strojne in elektro opreme, zgrajena in obratuje 2013 8800
202 Koper PGD,PZI za nov zalogovnik in zgoščevalec blata na CČN Koper 2013 95000
201 Žabljak, Črna Gora glavni projekt, izvedba cele naprave, zgrajena in obratuje 2012 2000
200 Kranj PGD,PZI projekt rekonstrukcije naprave 2012 95000
199 Koper PZI rekonstrukcije strojnega zgoščanja blata na CČN Koper 2012 84500
198 Cero Puconci PZI, PID ČN izcednih vod iz deponije 2012 120 m3/dan
197 Beltinci PZI, inženiring za linijo blata 2012 15000
196 Litija PGD,PZI in inženiring dobave strojne in elektro opreme, zgrajena in obratuje 2012 11000
195 Gorenja vas PGD,PZI, in inženiring dobave strojne in elektro opreme, zgrajena in obratuje 2012 3500
194 Radeče PZI, rekonstr. obstoječe naprave, dobava dela strojne opreme zgrajena in obratuje 2012 4000
193 Reteče PGD,PZI in inženiring dobava strojne in elektro opreme 2012 2400
192 Škofja Loka PGD,PZI in inženiring dobave strojne in elektro opreme, zgrajena in obratuje 2012 46500
191 Črnomelj projekt. nadzor nad rekonstrukcijo naprave, zgrajena in obratuje 2011 9500
190 Ribnica projekt. nadzor nad gradnjo biološke stopnje, zgrajena in obratuje 2011 6000
189 Žabljak, Črna Gora idejni projekt 2011 2000
188 Nova Gorica revizija idejnega projekta 2011 65000
187 Bioplinarna Gradec, Hrvaška PGD,PZI, PID 2011 11.000 Nm3/dan
186 Bioplinarna Biokor, Hrvaška PGD,PZI 2011 11.000 Nm3/dan
185 Petrovac (Makedonija) idejni projekt 2011 1200
184 Gornja Radgona idejni projekt 2011 8800
183 Bohinjska Bistrica PGD,PZI 2011 9350
182 Vodice (Hrvaška) idejni projekt 2011 43500
181 Domžale – Kamnik PGD projekt rekonstrukcije naprave 2011 149000
180 Postojna idejni projekt rekonstrukcije 2011 10000
179 Gornja Radgona analiza možnih variant čiščenja 2011 8800
178 Središče ob Dravi idejni projekt, PGD,PZI 2010 2200
177 Bioplinarna Žgajnar PGD 2010 2.100 Nm3/dan
176 Pragersko nadzor po FIDICU nad gradnjo ČN (v delu) 2010 6000
175 Bioplinarna Jezera PGD,PZI, PID 2010 9.000 Nm3/dan
174 Domžale – Kamnik idejni projekt rekonstrukcije naprave 2010 149000
173 Vodice PZI 2010 1800
172 Kocerod Slovenj Gradec PGD,PZI 2009 22.000 t/leto
171 MBO Kranj idejni projekt, anaerobna obdelava kom. odpadkov 2008 49.000 t/leto
170 Gorenja vas PGD strojnega zgoščanja 2008 3500
169 Domžale-Kamnik idejna zasnova povečanja in rekonstr. naprave 2009 170000
168 Vrhnika dopolnitev PGD,PZI 2008 15000
167 Kasaze nadzor po FIDICU nad gradnjo CČN 2008 65000
166 Dobrna nadzor po FIDICU nad gradnjo CČN 2008 6000
165 Ptuj nadzor po FIDICU nad gradnjo CČN 2008 68000
164 Dravograd 2 PGD,PZI 2008 2200
163 Selnica ob Dravi PGD,PZI 2008 5000
162 Modraže idejni projekt 2008 500
161 Piran PGD,PZI, projekt in inženiring dobava strojne in elektro opreme 2008 33000
160 Puconci IDP,PGD ČN za izcedne vode odlagališča 2007 90 m3/d
159 Griblje inženiring ČN Griblje – dobava polnil 2007 500
158 Oplotnica idejni projekt ČN Oplotnica 2007 4000
157 Slovenjske Konjice PGD CČN Slovenske Konjice 2007 15500
156 Rače-Fram idejni projekt ČN Rače-Fram 2007 11700
155 Zreče idejni projekt ČN Zreče 2007 8500
154 Poljčane idejni projekt ČN Poljčane 2007 4500
153 Puconci IDP, PGD projekt čiščenja izcednih vod iz deponije 2007 96 m3/dan
152 Dol inženiring 2007 4000
151 Trbovlje PGD,PZI projekt in inženiring dobave opreme 2007 19000
150 Domžale-Kamnik idejni projekt povečanja in rekonstr. naprave na 10 mg/l skupnega dušika 2007 200000
149 Postojna idejni projekt, PGD rekonstrukcije in povečanja naprave 2007 13000
148 Pragersko idejni projekt 2007 6000
147 Petanjci uvajanje naprave v pogon 2006 1800
146 Farme Ihan PGD,PZI projekt rekonstrukcije bioplinarne 2006
145 Dravograd nadzor po FIDICU nad gradnjo 2006 6000
144 Krška vas (Brežice) idejna rešitev, idejni projekt 2005 4800
143 Dolenja Vas PGD,PZI projekt 2005 2200
142 Ribnica PGD,PZI projekt razširitve biološke stopnje 2005 6000
141 Semič Idejni projekt 2005 2300
140 Šentjur Idejni projekt, študija blata 2005 13000
139 Murski Črnci sprememba PGD,PZI projekta, dobava vse opreme in elektroinstalacij, posk. obrat. 2005 3200
138 Domžale – Kamnik PGD,PZI projekt sprejemnega objekta (meh. predč. sprejem gošč iz greznic, m. mesto) 2005 190000
137 bioplinarna Motvarjevci PGD,PZI Bioplinarne 2005 9.000 Nm3/dan
136 Ribnica PGD,PZI naprave za sprejem gošč iz grenzic in peskolova 2005 10000
135 Velenje nadzor nad gradnjo naprave 2005 55000
134 Črnomelj inženiring, dobava opreme za sprejem gošč iz greznic 2005 9500
133 Petanjci nadzor nad gradnjo naprave 2005 1800
132 bioplinarna Nemščak PGD,PZI Bioplinarne 2005 12.000 Nm3/dan
131 Petanjci PZI 2005 1800
130 Kidričevo idejni projekt 2004 8500
129 Železniki inženiring, vradnja elektromotornih grobih grabelj 2004 4500
128 Lukačevci PGD,PZI, dobava vse opreme in elektroinstalacij, posk. obrat. 2004 4500
127 Gorenja Vas PGD,PZI 2004 3500
126 Šentrupert revizija PGD,PZI projekta 2004 1100
125 Vransko revizija PGD,PZI projekta 2004 1400
124 Prvačina revizija PGD projekta 2004 3000
123 Ljutomer inženiring, dobava vse opreme in elektroinstalacij, posk. obrat. 2004 23000
122 Črnomelj PGD, PZI povečanja obstoječe naprave 2004 10000
121 Postojna idejna zasnova odvajanja in čiščenja Slavina, Koče, Prestranek, Matenja vas 2004 10000
120 Metlika uvajanje naprave v pogon 2004 4000
119 Mežica nadzor nad gradnjo naprave 2004 4000
118 deponija Dob inženirning, dobava nosilcev pritrjene biomase 2004
117 farma Ihan inženiring, rekonstrukcija predčiščenja 2004
116 Dragomer idejni projekt 2004 2000
115 Šentvid pri Stični revizija PGD, PZI projekta 2003 1950
114 Bruhanja vas revizija PGD, PZI projekta 2003 1500
113 Celje sodelovanje pri nadzoru nad gradnjo 2003 85000
112 Slovenska Bistrica nadzor nad gradnjo naprave 2003 15000
111 farma Ihan PGD, PZI rekonstrukcije predčiščenja gnojevke 2003
110 Dornava PGD, PZI, inženiring 2003 2300
109 farma Ihan sanac.program – predčiščenje gnojevke 2003 16000
108 Mislinja PGD, PZI 2003 2700
107 Domžale PID blatenica iz gnilišč 2003 190000
106 deponija Dob PGD, PZI 2003
105 Ptuj idejni projekt 2003 68000
104 Dravograd PGD, PZI 2003 6000
103 Slovenske Konjice idejni projekt 2003 15000
102 MMP Gruškovje PGD, PZI, PZR 2003 280
101 Hrastnik idejni projekt, PVO, invest. program 2003 11000
100 Žalec (Kasaze) revizija PGD projekta 2003 60000
99 Vransko določitev vhodnih podatkov za dimenzioniranje naprave 2003 1400
98 Podlehnik nadzor rekonstrukcije in povečanja obstoječe naprave 2003 2000
97 Metlika nadzor rekonstrukcije in povečanja obstoječe naprave 2003 4000
96 Podlehnik revizija PGD projekta rekonstrukcije 2003 400
95 Murska Sobota PGD, PZI 2003 42000
94 Ljutomer PGD, PZI 2002 23000
93 Mežica idejni projekt, PGD, PZI 2002 4000
92 Ravne – Prevalje idejna rešitev 2002 30000
91 Maribor PID 2002 190000
90 Maribor PGD spremembe 2002 190000
89 Jub – Dol IP,PGD,PZI 2002 2000
88 Podpeč- Preserje PGD,PZI 2002 4000
87 Mislinja idejni projekt 2001 2700
86 Dravograd idejni projekt 2001 6000
85 Ilovica PGD, PZI 2001 100
84 Domžale PGD,PZI projekt rekonstrukcije objekta strojnega zgoščanja blata 2002 190000
83 Sevnica revizija idejnega projekta 2001 9900
82 Obrežje (Mlake) PGD, PZI 2001 2300
81 Ilovica PGD, PZI 2001 100
80 Obala idejni projekt odvajanja in čiščenja obalnega področja CČN Koper 2001 120000
79 Lendava nadzor nad gradnjo 2001 42000
79 Lendava PID in tehnološki nadzor nad gradnjo 2001 42000
78 Pragersko idejni projekt 2001 2500
77 Ajdovščina nadzor nad izvedbo rekonstrukcije 2001 42500
76 Dolenja vas PGD, PZI 2001 1200
75 Mežica idejna rešitev 2001 4000
74 Lom2 PZI 2001 500
73 Ribnica PGD, PZI, dograditev objekta za strojno zgoščanje 2001 10000
72 Col PGD,PZI ČN Col 2001 500
71 Vransko IP, ČN Vransko 2001 1200
70 Hotinja vas PGD sanacije ČN Hotinja vas 2001 2500
69 Kočevje PZI začasne rekonstrukcije obstoječega prezračevalnega sistema 2001 30000
68 Slovenska Bistrica idejni projekt 2001 15000
67 Maribor PZI, centralna čistilna naprava, projekt tehnološke opreme in elektroinstalacij 2001 190000
66 Stari trg, Loška dolina PGD, PZI 2001 1950
65 Prevoje PZI 2001 150
64 Šmartno PGD,PZI 2001 300
63 Bled idejni projekt CČN 2001 13000
62 Domžale PGD rekonstrukcije povečanja naprave 2001 220000
61 Koto pilotne raziskave, PGD,PZI 2000 18300
60 Obrežje idejna rešitev 2000 2000
59 Brestanica PGD,PZI 2000 5000
58 Maribor PZI, centralna čistilna naprava 1999 190000
57 Kočevje PGD,PZI 1999 30000
56 Vrhnika PGD,PZI 1999 15000
55 Metlika PGD,PZI 1. faze rekonstrukcije in povečanja obstoječe naprave 1999 4000
54 Domžale idejna rešitev razširitve naprave za N/DN z ocenitvijo stroškov 1999 220000
53 Občina Slovenska Bistrica strokovne osnove za pripravo lokacijskega načrta za CČN Slovenska Bistrica 1999 15000
52 Farma Ihan sanacijski program po 66. čenu Zakona o varstvu okolja 1999
51 Kranjska Gora PGD 1999 9000
50 Bencinski servis Petrol Ravne PGD 1999 22
49 Impol PGD 1999 16
48 gostišče Žiher PGD 1999 95
47 Postojna PGD, PZI 1. faze povečanja in rekonstrukcije naprave 1999 10000
46 Celje idejni projekt, tender 1999 85000
45 Dom Nine Pokorn PGD,PZI 1999 400
44 Bač PGD,PZI 1999 600
43 Šentjur idejna rešitev 1999 12000
42 Koper idejna rešitev rekonstrukcije in povečanja naprave 1999 75000
41 Koto, Ljubljana PZI izločanja plavajočih snovi 1999
40 Vrtovin idejna rešitev 1999 550
39 Col idejna rešitev 1999 500
38 Lendava PGD,PZI centralna čistilna naprava Lendava, 1999 42000
37 Maribor PGD, centralna čistilna naprava, projekt tehnologije in opreme 1999 180000
36 Metlika idejna rešitev rekonstrukcije in povečanja obstoječe naprave 1999 4000
35 Lenart strokovne podlage za izdelavo LD, izdelava PVO, izdelava LD s soglasji 1999 4500
34 Lendava strokovne podlage za izdelavo LD – povečanje naprave na 42.000 PE 1999 42000
33 Lek Obrat Lendava koncept čiščenja tehnoloških odpadnih vod 1999 76000
32 Braslovče idejni projekt 1998 950
31 Koto, Ljubljana PZI, rekonstrukcija predčiščenja 1998
30 Melamin, Kočevje PGD,PZI predčiščenja 1998
29 Mlekarna,Vrhnika PGD,PZI predčiščenja 1998
28 Bencinski servis Lom 1 PZI 1998 180
27 Mozirje idejni projekt, PGD, PZI 1998 6000
26 Bencinski servis Slivnica PZI 1998 22
25 Domžale-Kamnik idejna rešitev razširitve naprave za N/DN 1998 220000
24 Koper PZI projekt rekonstrukcije prim. usedalnika 1998 45000
23 Postojna idejni projekt povečanja in rekonstrukcije naprave 1998 10000
22 Ajdovščina PGD,PZI povečanja in rekonstrukcije naprave 1998 42500
21 Domžale-Kamnik PZI rekonstrukcije izločanja maščob, 1998 220000
20 Lapidaruium – Bevke PGD,PZI 1998 50
19 Avtocesta – počivališče Lopata pri Celju PGD,PZI 1998 1200
18 Koper PZI projekt sanacije peskolova, v gradnji 1998 45000
17 Koper PZI projekt meritev pretoka vode in blata 1998 45000
16 Celje idejna rešitev 1998 130000
15 Domžale-Kamnik PZI projekt pilotiranja razširitve naprave 1998 220000
14 Domžale-Kamnik PZI, rekonstrukcije gnilišč 1998 220000
13 Muta PGD,PZI 1998 4500
12 Murski Črnci PGD,PZI 1998 3200
11 Krško primerjalna analiza 1997 130000
10 Lendava PGD,PZI 1997 7500
9 Velika Nedelja PGD,PZI 1997 2×400
8 Bratonci PGD,PZI 1997 800
7 Videm PGD,PZI 1997 800
6 Vrhnika določitev vhodnih podatkov za dimenzioniranje 1997 15000
5 Ajdovščina IDP povečanja in rekonstrukcije naprave 1997 42500
4 Predanovci PGD,PZI 1997 900
3 Puconci PGD,PZI 1997 1200
2 Lipovci, Gančani PGD,PZI 1997 2400
1 Prašičereja Podgrad PGD,PZI 1997 15000

KLIKNI SPODAJ ZA PREGLED NAŠIH REFERENC NA ZEMLJEVIDU

Pregled referenc na zemljevidu

T: + 386 (01) 56 15 200
E: info@alpeng.si

Nadgoriška cesta 25
1231 Črnuče – Ljubljana
Slovenija

Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo